ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 5 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันได้แก่ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 2 ชั้น 3+ ชั้น 3 ซึ่งแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันออกไปตามความคุ้มครองและราคา และประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็คือรูปแบบของประกันที่คุ้มครองได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด ในบทความนี้เราจะมาอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนกันว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรกันบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ดีหรือไม่ และสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่จะได้รับ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ

กรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีหรือรถยนต์ของคุณชนกับรถยนต์คันอื่น

และนี่ก็คือเหตุผลหลัก ๆ ที่หลาย ๆ คนต้องการมีประกันรถยนต์ ก็คือต้องการความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี เพราะบริษัทประกันภัยจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับรถยนต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของรถยนต์ของคุณ รวมทั้งสิ่งที่ติดประจำอยู่กับรถยนต์ ตามที่ได้มีการระบุไว้ ตามระยะเวลาที่ประกันยังครอบคลุมอยู่

กรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี

นอกจากอุบัติเหตุที่จะเกิดจากกรณีที่รถยนต์ของคุณชนกับคนอื่นแล้ว ก็ยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรณีอื่น ๆ ได้ด้วยเช่น ขับรถชนกับต้นไม้ ฟุตบาท หรือเสาไฟข้างทางเป็นต้น ซึ่ง ตามระยะเวลาที่ประกันยังครอบคลุมอยู่ บริษัทประกันภัยจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับรถยนต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของรถยนต์ของคุณ รวมทั้งสิ่งที่ติดประจำอยู่กับรถยนต์ ตามที่ได้มีการระบุไว้

กรณีที่กระจกรถยนต์ได้รับความเสียหาย

อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับก็คือ หากกระจกรถยนต์ของคุณได้รับความเสียหาย ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ของคุณด้วย

คุ้มครองกรณีที่รถยนต์สูญหาย
อีกหนึ่งความเสี่ยงของเจ้าของรถยนต์อีกหนึ่งอย่างก็คือ อาจเกิดการสูญหายเนื่องจากถูกขโมยได้ โดยประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ของคุณในกรณีนี้ด้วยเช่นกัน

คุ้มครองกรณีไฟไหม้หรือน้ำท่วม
อีกหนึ่งความเสี่ยงที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้และน้ำท่วม ที่หากเกิดขึ้นแล้วก็ส่งความเสียหายให้กับรถยนต์อย่างมาก หากไม่มีประกันรถยนต์ก็อาจมีค่าเสียหายที่คาดไม่ถึง แต่ถ้ามีประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะช่วยให้คุณเบาใจในเรื่องนี้ไปได้

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
หากเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีหรือบุคคลภายนอก ถ้ามีประกันรถยนต์ชั้น 1 คุณก็จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหาย ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินจะไม่เกินไปกว่าตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

ซึ่งครอบคลุมในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คู่กรณีอยู่ในรถ กำลังขึ้นรถยนต์ หรือกำลังลงจากรถยนต์ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่เสียชีวิตหรือพิการ บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบค่าสินไหมตามสัญญาประกันรถยนต์ชั้น 1 ด้วยเช่นกัน

อีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากก็คือประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นคุ้มครองไปถึงการประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ก่ออุบัติเหตุและทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จนทำให้ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจ หรือถูกคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี

จะเห็นได้ว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นมีความครอบคลุมในหลายด้าน ทั้งอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี กรณีที่รถยนต์สูญหาย รวมทั้งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างไฟไหม้ รวมไปถึงคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและคู่กรณีได้รับบาดเจ็บและรถยนต์ได้รับความเสียหาย ทั้งหมดนี้บริษัทประกันจะเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระได้อย่างมาก และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์ได้อย่างครอบคลุม ทำให้หลาย ๆ คนเลือกประกันรถยนต์ชั้น 1 เพราะสามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายมหาศาลที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงอื่น ๆ ได้ทุกเมื่อ

error: Content is protected !!