ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 ต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 2+ อย่างไร
ประกันรถยนต์ในไทยโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 2 ชั้น 3+ และชั้น 3 ตามลำดับ โดยที่แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เพื่อออกมาเป็นตัวเลือกให้กับผู้ทำประกัน ทั้งในเรื่องของการครอบคลุมและราคาที่ลดหลั่นกันไป แต่หลายคนมักยังไม่รู้ว่าประกันแต่ละแบบมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

อย่างที่ทราบกันดีว่าประกันชั้น 1 นั้นครอบคลุมมากที่สุด แต่ก็มีราคาแพงที่สุดเช่นกัน ทำให้มีประกันชั้นอื่น ๆ ตามมา และในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกกันเฉพาะประกันชั้น 2 และเทียบความแตกต่างกับประกันชั้น 2+ ให้เห็นด้วยว่ามีจุดไหนบ้าง เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถตัดสินใจในการซื้อประกันชั้น 2 หรือ 2+ ได้ง่ายขึ้นตามความต้องการของตัวเอง มาเริ่มกันเลย

ประกันรถยนต์ชั้น 2 ครอบคลุมอะไรบ้าง?
1. คุ้มครองกรณีที่รถยนต์สูญหายจากการถูกโจรกรรม
ประกันรถยนต์ชั้น 2 รองรับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่รถหายเนื่องจากถูกขโมย ผ่านการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ถูกปล้น ชิงทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ รวมไปถึง รถยนต์ที่เสียหายจากการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิด ตามช่วงระยะเวลาที่คุณได้ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ไว้

ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อ และหากเกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่มีการการันตีได้ว่าจะได้รถคืนหรือไม่ และต้องใช้เวลานานแค่ไหน หากมีประกันตรงนี้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเงินก้อนใหญ่ที่คุณอาจสูญเสียได้

2. คุ้มครองกรณีที่รถยนต์ถูกไฟไหม้
รถยนต์มีหลายความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย และนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุและถูกขโมยแล้ว กรณีไฟไหม้ก็อาจสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์ในระดับที่ทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล และไม่สามารถรับผิดชอบคนเดียวได้ไหว แต่ถ้ามีประกันรถยนต์ชั้น 2 บริษัทประกันก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ ซึ่งช่วยลดความกังวลของคุณไปได้มาก

3. คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็มีทั้งตัวคนขับและคู่กรณีที่อาจได้บาดเจ็บและรถยนต์หรือทรัพย์สินของพวกเขาก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน แต่ถ้ามีประกันรถยนต์ชั้น 2 คุณก็สามารถแน่ใจได้ว่าบริษัทประกันจะจ่ายค่าคุ้มครองความเสียหายตามที่ได้มีการระบุไว้ในสัญญาประกัน ทั้งสำหรับชีวิตและทรัพย์สินสำหรับบุคคลภายนอก

4. คุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย
นอกไปจากการคุ้มครองหลักที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ก็ยังมีส่วนของการคุ้มครองเพิ่มเติม ที่ครอบคลุมส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากากรผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง จากการที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่ว่ากำลังอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังขึ้นหรือลงจากรถยนต์

นอกจากนี้ประกันรถยนต์ชั้น 2 ยังชดใช้กรณีที่มีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา รวมไปถึงการประกันตัวคนขับจากกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และถูกคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี หากต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของตำรวจ บริษัทประกันภัยจะช่วยดำเนินการในการประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีของรถยนต์ที่ทำประกันภัยประสบอุบัติเหตุด้วย

ความแตกต่างของประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 2+
สรุปง่าย ๆ ได้ว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองทั้งบุคคลที่อยู่ภายในรถ บุคคลที่อยู่ภายนอกรถ และกรณีที่รถได้รับความเสียหายจากกรณีที่รถถูกไฟไหม้หรือรถของคุณถูกขโมย แต่ไม่ได้ครอบคลุมกรณีที่รถชน ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี และยังไม่คุ้มครองกรณีที่น้ำท่วมด้วย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ทันตั้งตัว และสามารถสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์ของเราได้ไม่น้อย

ส่วนที่ประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะเหมือนกับประกันรถยนต์ชั้น 2 ทุกอย่างตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนเครื่องหมายบวกที่เพิ่มเข้ามานั้น ก็คือการครอบคลุมเมื่อเกิดเหตุรถชนแบบมีคู่กรณี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่หลาย ๆ คนต้องการทำประกัน เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีว่าเครื่องหมาย + หมายถึงประกันที่คุ้มครองเหตุรถยนต์แบบมีคู่กรณี ส่วนถ้าไม่มีเครื่องหมายนี้ก็คือไม่ครอบคลุม


error: Content is protected !!