ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ชั้น 3 ประกันขั้นต่ำสุดครอบคลุมอะไรบ้าง
ประกันรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามการครอบคลุม ซึ่งก็แตกต่างกันไปในรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละบริษัทประกัน แต่ประกันรถยนต์ขั้นต่ำสุดที่คุณสามารถทำได้คือประกันรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งเหมาะสำหรับคนงบน้อย ไม่ต้องการเสียค่าเบี้ยประกันที่มากเกินไปต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม เราก็ควรรู้ด้วยว่าประกันชั้นนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง รับประกันในส่วนที่มีความสำคัญหรือไม่ แล้วคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร ในบทความนี้ได้รวบรวมคำตอบพร้อมการวิเคราะห์สำหรับคนที่กำลังพิจารณาซื้อประกันให้ได้ทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ขั้น 3 กันมากขึ้นค่ะ

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คืออะไรและรับประกันอะไรบ้าง?
ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ทั้งบุคคล และทรัพย์สินสำหรับบุคคลภายนอก
หากคุณมีประกันรถยนต์ชั้น 3 คุณจะได้รับการดูแลค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายต่อรถยนต์และบุคคลภายนอก เมื่อผู้นั้นได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ตามความเสียหายที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยยังรับผิดชอบค่าเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามที่ไม่เกินที่ได้กำหนดไว้ในประกันภัยด้วย

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่จะได้รับการคุ้มครองก็คือกรณีที่รถยนต์ของคุณชนผู้อื่น และต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ของคุณ หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลสำหรับทั้งสองฝ่ายด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 3 และการคุ้มครองอื่น ๆเพิ่มเติมแนบท้าย

นอกไปจากการคุ้มครองหลักที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ก็ยังมีส่วนของการคุ้มครองเพิ่มเติม ที่ครอบคลุมส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากการผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง จากการที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

รวมทั้งการชดใช้กรณีที่มีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา รวมไปถึงการประกันตัวคนขับจากกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และถูกคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ต่างจากประกันประเภทอื่น ๆ อย่างไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันขั้นต่ำสุดที่เน้นครอบคลุมเฉพาะบุคคลภายในรถและนอกรถ แต่ไม่ได้ครอบคลุมในกรณีที่มีรถชนแบบมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี หรือกรณีอื่น ๆ ที่เป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้รถได้แก่ รถยนต์ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือรถถูกขโมย เป็นต้น การพิจารณาซื้อประกันรถยนต์ต้องดูให้ดีว่าประกันรถยนต์ที่คุณจะซื้อนั้นครอบคลุมในสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่

ซึ่งหากคุณต้องการให้บริษัทประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ก็ต้องพิจารณาประกันรถยนต์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประกันรถยนต์ชั้น 3 เพิ่มเข้ามา ตัวอย่างเช่น หากต้องการครอบคลุมกรณีที่มีรถชนแบบคู่กรณีเพิ่ม ให้ใส่เครื่องหมายบวกเพิ่มเข้าไปก็คือ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ นั่นเอง

หากต้องการเพิ่มการครอบคลุมกรณีที่รถหายหรือได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ แต่ไม่มีครอบคลุมในส่วนของรถชนแบบมีคู่กรณี ก็จะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 2 แต่ถ้าเพิ่มการรับผิดชอบเวลาที่เกิดเหตุการณ์รถชนแบบมีคู่กรณี ก็ใส่เครื่องหมายบวกเพิ่มเข้าไป กลายเป็น ประกันรถยนต์ชั้น 2+ แต่ถ้าจะให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากการใช้รถรอบด้าน รวมทั้งกรณีที่รถชนแบบไม่มีคู่กรณีหรือน้ำท่วมด้วย ก็คือประกันรถยนต์ชั้น 1 นั่นเอง

เป็นยังไงกันบ้างคะ เชื่อว่าผู้อ่านน่าจะเข้าใจถึงความแตกต่างของประกันแต่ละประเภท และทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ชั้น 3 ได้มากขึ้นกว่าเดิม หวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่าน สามารถพิจารณาการซื้อประกันที่เหมาะสมสำหรับตัวเองได้ดีขึ้น

หากคิดว่าต้องการครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของคนขับและบุคคลภายนอก ประกันรถยนต์ชั้น 3 ก็นับได้ว่าเป็นตัวเลือกที่เพียงพอ และดีกว่าไม่มีประกันรถยนต์เลย

การมีประกันรถยนต์จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้รถได้อย่างมหาศาล ช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ด้วยตัวเอง แต่แบ่งชำระเป็นรายเดือนในจำนวนที่รับไหวแทน และถ้าคุณไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันที่มากเกินไป ประกันรถยนต์ชั้น 3 ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณ

error: Content is protected !!