ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ครอบคลุมอะไรบ้าง และต่างจากประกันรถยนต์ชั้นอื่นอย่างไร?
ประกันรถยนต์ในประเทศไทยส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้ทั่วไปเป็นทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ประกันรถยนต์ชั้น 2 ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และประกันรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงประกันรถยนต์ชั้น 3+ กันโดยเฉพาะว่าครอบคลุมอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความแตกต่างของประกันรถยนต์แต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อประกันรถยนต์ในอนาคตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลในเบื้องต้นกันว่าประกันรถยนต์ชั้น 3+ นั้นครอบคลุมอะไรกันบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของคุณ
ประกันรถยนต์ชั้นนี้จะครอบคลุมกรณีที่มีการชนกันแบบคู่กรณีหรือเมื่อมีรถอีกคันด้วยนั่นเอง โดยผู้ทำประกันภัยจะได้รับค่าเสียหายจากบริษัทประกัน ภายในระยะเวลาประกันที่ครอบคลุม ตามจำนวนที่ได้ทำสัญญากันไว้ ทำให้การพิจารณาเงื่อนไขของจำนวนเงินที่ครอบคลุมในสัญญานั้นสำคัญมาก และการต่อสัญญาให้ทันเวลาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ทั้งบุคคล และทรัพย์สินสำหรับบุคคลภายนอก
นอกไปจากตัวของผู้ขับขี่เองแล้ว หากคุณมีประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุณจะได้รับการดูแลค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายต่อรถยนต์และบุคคลภายนอก เมื่อผู้นั้นได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ตามความเสียหายที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยยังรับผิดชอบค่าเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามที่ไม่เกินที่ได้กำหนดไว้ในประกันภัยด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และการคุ้มครองอื่น ๆเพิ่มเติมแนบท้าย

นอกไปจากการคุ้มครองหลักที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ก็ยังมีส่วนของการคุ้มครองเพิ่มเติม ที่ครอบคลุมส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากการผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง จากการที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

รวมทั้งการชดใช้กรณีที่มีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา รวมไปถึงการประกันตัวคนขับจากกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และถูกคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ต่างจากประกันประเภทอื่น ๆ อย่างไรบ้าง?

เมื่อเทียบกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ครอบคลุมแบบครบถ้วนที่สุด ประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะไม่ครอบคลุมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี กรณีที่รถหายจากการถูกขโมย หรือรถยนต์ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้หรือน้ำท่วม ทำให้ประกันรถยนต์ชั้น 3+ นั้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจ่ายเบี้ยลดลง และมองว่าอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี การคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับบี่และบุคคลภายนอกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ต้องการได้รับความคุ้มครองเป็นอันดับแรก ๆ

ส่วนใครที่พอพิจารณาแล้วพบว่า อยากได้รับการคุ้มครองในกรณีที่รถหายหรือไฟไหม้เพิ่มเติมด้วย ประกันรถยนต์ชั้น 3+ นั้นไม่เพียงพอ แต่ควรเลือกเป็นประกันภัยประเภทอื่นแทน นั่นก็คือประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ แทน โดยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ กับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 นั้นต่างกันตรงที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ซึ่งจะครอบคลุมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีด้วย

ในขณะที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 นั้นจะไม่ครอบคลุมตรงนี้ สำหรับผู้อ่านที่ต้องการทำประกันแบบครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี แต่ไม่อยากจ่ายเต็มสำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ให้พิจารณาประกันภัยรถยนต์ที่มาพร้อมเครื่องหมาย + เข้าไปด้วย ห้ามลืมเด็ดขาด เพราะเครื่องหมาย + หมายถึงการเพิ่มกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีเพิ่มเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือประกันรถยนต์ชั้น 3+

อ่านมาถึงตรงนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ชั้น 3+ มากขึ้น และสามารถแยกความแตกต่างออกไปจากประกันประเภทอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้การพิจารณาในการซื้อประกันรถยนต์ของคุณนั้นง่ายขึ้น และตรงตามจุดประสงค์และความต้องการของคุณมากที่สุด

error: Content is protected !!